Umowa zlecenie i o dzieło niezbędne informacje dla pracownika

umowa zlecenie i o dzieło

Umowa zlecenie, o dzieło - co musi wiedzieć pracownik ?

Autor: Gracjan Kubicki
Opublikowano: 2019-04-14 12:59:10
Kategorie:

umowa zlecenie,

umowa o dzieło

W Polsce pracownicy dążą do tego, żeby zostać zatrudnionymi na umowę o pracę, bo jest ona najbardziej dla nich korzystna. W tym artykule bliżej przyjrzymy się jednak umową, które są zawierane równie często - czyli umowa zlecenie i o dzieło, które są jednymi z najczęściej zawieranymi umowami z pracownikiem przez pracodawcę zaraz po umowie o pracę.

Czym jest umowa zlecenie ?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, którą reguluje artykuł 734-751 Kodeksu Cywilnego. Przedmiotem umowy zlecenia jest zobowiązanie zleceniodawcy względem zleceniobiorcy i odwrotnie, czyli jeden z nich zobowiązuje się do wykonania - pracownik. Druga strona - pracodawca za tą pracę zapłaci. Wszystko oczywiście na  warunkach, które zostają sporządzone w umowie.

Ten rodzaj umowy gwarantuje pracownikowi dostateczne bezpieczeństwo i inne przywileje, jednak nie tak korzystne, jak w przypadku umowy o pracę. Przy umowie zleceniu nie będą przysługiwać takie świadczenia jak:

 • urlop macierzyński
 • urlop wypoczynkowy
 • płatne nadgodziny

Pracujący ma jednak o wiele większą swobodę w organizacji pracy. W umowie może znaleźć się zapis, który będzie dotyczył płatności za czas, w którym pracownik nie wykona swojej pracy, czyli w praktyce urlop płatny. W przeciwieństwie do umowy o pracę, urlop nie musi być zawierany na piśmie, ale również w formie ustnej.

Umowa zlecenie - pracodawca również ma prawa
Umowa ta nie zawiera tyle korzyści, co umowa o pracę, a pracodawca ma prawo do następujących rzeczy:

 • może wypowiedzieć umowę w każdym momencie, chyba że w umowie pojawił się o tym wcześniejszy zapis
 • nie musi płacić wynagrodzenia co miesiąc, wypłata może pojawić się dopiero po wykonaniu zlecenia

Od stycznia 2018 r. minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenie wynosi 13,70 brutto.

Umowa o dzieło - czym się charakteryzuje
Drugi typ umowy, który równie często jest proponowany pracownikom to umowa o dzieło. Jest to umowa, według której pracowali jeszcze nasi dziadkowie i pradziadkowie. Najczęściej jest ona korzystna dla tzw. wolnych zawodów: artystów, dziennikarzy, blogerzy, projektanci. 

Reguluje ją Kodeks Cywilny, który umowę o dzieło definiuje, że jest to umowa, którą przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Osoba przyjmująca zamówienie otrzymuje wynagrodzenie, po zakończonej pracy.

Przy tej umowie nie ma pracownika ani pracodawcy. Mówimy tutaj o wykonującym i zlecającym daną usługę. Wykonawca sam decyduje o miejscu i o czasie, w jakim wykonuje dane zlecenie, a rozliczenie następuje po wykonanym zadaniu.

Umowa o dzieło może zostać zawarta na następujących zasadach:

 • może być w formie ustnej lub pisemnej
 • czas jej trwania jest dowolny, uzależniony od ustaleń między wykonującym a zamawiającym
 • jest to umowa cykliczna, odnawiana co jakiś czas

Wykonujący ma do wyboru dwie możliwości rozliczenia umowy o dzieło:

 • wynagrodzenie kosztorysowe - wybierane jest, gdy ustalenie wynagrodzenia jest skomplikowane, bo wpływa na nie wiele czynników i niezbędne jest przygotowanie kosztorysu
 • wynagrodzenie ryczałtowe - gdy ustalenie wysokości wynagrodzenia jest oczywiste, najczęściej wystarcza zgoda z dziełobiorcą na konkretną kwotę.
   
Komentarze

  Dodaj komentarz jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych wyżej, moich danych osobowych przez...