Umowa kupna sprzedaży samochodu jako obowiązkowy dokument

umowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa kupna sprzedaży samochodu - sprawdź jak to zrobić!

Autor: Gracjan Kubicki
Opublikowano: 2019-03-09 10:02:42
Kategorie:

umowa kupna sprzedaży samochodu,

umowa kupna sprzedaży,

umowa kupna sprzedaży samochodu pdf,

umowa kupna sprzedaży samochodu doc

Umowa kupna samochodu jest jedynym dokumentem, który dotychczasowy właściciel musi  podpisać z nowym nabywcą. Jednocześnie to jedyna prawna forma przejścia własności auta z osoby prywatnej na inną. Warto wiedzieć, co musi się znaleźć w tym dokumencie, żeby nie narazić się na przykre konsekwencje prawne.

Co należy wiedzieć o umowie kupna sprzedaży samochodu?
Struktura tego dokumentu nie jest specjalnie skomplikowana. Zawiera informacje dotyczące kupującego i sprzedawcy, są jednak zapisy, na które trzeba zwrócić większą uwagę. W Internecie znajduje się sporo przykładowych wzorów, z których można skorzystać. Podstawowe informacje to:

 • imiona, nazwiska i adres
 • data i miejsce podpisania umowy
 • rodzaj, numer i seria dokumentu
 • model i marka pojazdu, który zostaje sprzedany
 • rok produkcji
 • numer silnika
 • numer VIN
 • numer rejestracyjny
 • przebieg w km

Do dnia transakcji, który widnieje w umowie, kupujący jest jedynie użytkownikiem, a nie właścicielem pojazdu. Na przerejestrowanie samochodu i dopełnienia formalności ubezpieczeniowych jest 30 dni, od momentu zakupu, warto zapisać również godzinę. W umowie najważniejsze są dane osobowe, dlatego warto je zweryfikować i potwierdzić tożsamość zarówno sprzedającego, jak i kupującego.

Na jakich zasadach jest zawierana umowa
Ważne jest, by osoba, z którą faktycznie zawiera się umowę, była obecna podczas transakcji. Ponieważ może się zdarzyć, że umowy dokonują inni członkowie rodziny, którzy nie mają prawa do tej transakcji bez upoważnienia. Jeśli takie jest trzeba dołączyć je do dokumentów jako załącznik. Koniecznie trzeba sprawdzić poprzednią umowę kupna sprzedaży lub fakturę. Ponieważ wyłącznie taka umowa lub faktura są dokumentem, który potwierdzi własność samochodu.

Przy wpisaniu przebiegu najlepiej wpisać dokładną liczbę, a nie przybliżoną. W rubryce “uwagi” można zamieścić informacje o widocznych gołym okiem uszkodzeniach. Następną ważną kwestią jest formuła, która często jest traktowana jako nieistotna: “Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.” To błąd, ponieważ zapis ten stanowi zabezpieczenie zarówno dla osoby sprzedającej, jak i kupującego.

O tym musi pamiętać kupujący i sprzedający
Umowa kupna sprzedaży musi być sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Umowa kupna sprzedaży jest wiążąca dla dwóch stron, dlatego jej nieprawidłowe sporządzenie może mieć fatalne skutki w przyszłości.
Konieczne jest opłacenie podatku, najczęściej opłaca go nabywca auta. Wysokość opłaty wynosi 2% wartości rynkowej samochodu, jednak jej wartość nie zawsze musi być ceną, która została zawarta w umowie kupna sprzedaży. Opłaty tej należy dokonać w ciągu 14 dni od daty zakupu.

Na przerejestrowanie samochodu czasu jest więcej 30 dni- w tym czasie nabywca musi udać się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania urzędu miasta lub starostwa powiatowego. Dokumenty, które trzeba posiadać to: umowa kupna sprzedaży samochodu, dowód osobisty, dowód rejestracyjny (z aktualnym badaniem technicznym).

Nabywca auta ma również obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeniowej OC lub jej przedłużenia u obecnego ubezpieczyciela. Na to również jest 30 dni. Jeśli samochód nie był wcześniej ubezpieczony umowę polisy OC trzeba zawrzeć od pierwszego dnia posiadania auta.
 

Komentarze

  Dodaj komentarz jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych wyżej, moich danych osobowych przez...