Umowa darowizny samochodu praktyczne porady jak sporządzić ten dokument

umowa darowizny samochodu

Jak wygląda umowa darowizny samochodu ?

Autor: Gracjan Kubicki
Opublikowano: 2019-05-23 19:38:29
Kategorie:

umowa darowizny samochodu

Umowa darowizny samochodu jest umową, w której bezpłatnie zostaje przekazane przez darczyńcę świadczenie na rzecz obdarowanego. W przepisach Kodeksu Cywilnego nie ma ograniczeń co do osoby, która może zostać obdarowana, ani co może być takim przedmiotem.

Umowa darowizny samochodu - wszystko, co musisz wiedzieć
Sporządzenie takiej umowy jest stosunkowo łatwe, najlepiej zrobić to w formie pisemnej. Jest ona ważna od chwili przekazania przedmiotu darowizny i przeniesienia prawa własności na rzecz obdarowanego. Nie jest konieczne udanie się z taką umową do notariusza. 

Konieczne jest określenie ile samochód jest warty, ponieważ ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje opodatkowanie nabywcy z tytułu otrzymanej darowizny. Taki obowiązek ciąży na obdarowanym, musi on również złożyć zeznania w urzędzie skarbowym oraz uiścić podatek, gdy jest on wymagany.

Sama sprawa odprowadzenia podatku może wydawać się nieco skomplikowana, ponieważ obowiązują 3 grupy podatkowe. W zależności od stopnia pokrewieństwa można je podzielić na:

I grupa podatkowa
Są to osoby najbliżej ze sobą spokrewnione lub spowinowacone. Do tej grupy należeć będzie osoba, która nabyła samochód od: dzieci, małżonka, dziadków, rodzeństwa, pasierba, ojczyma lub macochy. Tylko w tym przypadku można uniknąć zapłaty podatku. 

Wystarczy, że obdarowany zgłosi do Urzędu Skarbowego stosowny formularz, w terminie do 6 miesięcy od dnia nabycia własności. Jeżeli wartość samochodu nie przewyższa 10 278 złotych, podatek będzie wynosił 3% od tej sumy. Dla I grupy kwota wolna od podatku to 9 637 złotych (dopóki łączna suma darowizn w ciągu ostatnich 5 lat nie przekroczyła tej liczby, nie ma potrzeby jego odprowadzania). 

Jeśli te osoby chcą być zwolnione z podatku muszą zgłosić nabycie darowizny do Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Gdy wartość auta nie przekracza 9637 zł - kwoty wolnej od podatku, wtedy nie ma takiego obowiązku. Darowiznę składa się przez druk SD-Z2.

II grupa podatkowa
Są to osoby z dalszej rodziny: małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków lub rodziców, małżonkowie pasierbów lub rodzeństwa małżonków. Kwota wolna od podatku w tym przypadku wynosi 7 276 zł, a rozkład wysokości procentowej podatku jest następujący: do 10 278 zł wynosi 7%, do kwoty 20 556 zł to 9% a powyżej niej 12%.

III grupa podatkowa
To osoby, które nie są ze sobą w żaden sposób spokrewnione. W tym przypadku wysokość podatku będzie najwyższa i wynosi: 12% do kwoty 10 278 zł, 16% do 20 556 zł i 20% powyżej tej wartości. Kwota wolna od podatku wynosi 4 902 zł.

Umowa darowizny samochodu powinna zawierać:

 • imiona i nazwiska
 • miejsce zamieszkania
 • numer PESEL
 • numery i serie dowodów tożsamości
 • datę oraz miejsce zawarcia umowy
 • oznaczenie przedmiotu umowy (marka samochodu, rok produkcji, numer nadwozia, numer rejestracyjny)
 • oświadczenie darczyńcy, że ma prawo do pojazdu
 • określenie wartości auta
 • oświadczenie, że darczyńca przekazał samochód obdarowanemu
 • oświadczenie o stopniu pokrewieństwa
 • określenie strony zobowiązanej do pokrycia kosztów umowy
 • określenie ilości sporządzonych egzemplarzy
 • podpisy obydwu stron
   
Komentarze

  Dodaj komentarz jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych wyżej, moich danych osobowych przez...