UFG sprawdź na jakich zasadach jest wypłacane kierowcom bez polisy OC

ufg

UFG - a brak ważnej polisy OC, czy dostanę odszkodowanie?

Autor: Gracjan Kubicki
Opublikowano: 2019-03-22 00:08:35
Kategorie:

ufg,

ufg sprawdź oc,

ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny

Każdy kierowca w Polsce jest zobowiązany do wykupienia obowiązkowej polisy OC pojazdu. W razie wypadku to z niej jest wypłacane odszkodowanie osobom, które zostały poszkodowane. Polisa jest swego rodzaju zabezpieczeniem, bez względu na to, czy miała miejsce szkoda osobowa, czy materialna. Zdarzają się jednak przypadki, że kierowcy skutecznie unikają jej płacenia i muszą się wtedy liczyć z konsekwencjami.
 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - czym jest?
Odszkodowanie należy się wszystkim pasażerom wypadku- bez względu na to, czy podróżowali ze sprawcą, czy z ofiarą wypadku. Sprawca zdarzenia nie ma prawa do żadnego odszkodowania (wyjątkiem jest posiadanie ubezpieczenia NNW). 

W przypadku, gdy kierowca jest uznanym za winnego, a nie posiada ubezpieczenia OC, odszkodowanie zostanie wypłacone z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Osoba poszkodowana musi wtedy zgłosić się do ubezpieczyciela, ten ma obowiązek przyjąć każde zgłoszenie. Jeśli zostanie udowodnione, że wypadek miał miejsce z winy innego kierowcy, będzie on musiał pokryć wszystkie koszty, które musiało wcześniej wypłacić UFG. Może zostać nałożona także na niego kara za brak wykupionej polisy OC.

Gdy kierowca ma wykupione dobrowolne ubezpieczenie Autocasco, to jest zobowiązany z niego skorzystać (w przypadku gdy nie ma obowiązkowej polisy OC). UFG może później pokryć ewentualne koszty np. utracone zniżki z AC, czy koszty pojazdu sprzed wypadku. 

Do kasy UFG dorzucają się wszyscy ubezpieczyciele, czyli na działanie Funduszu przekazane zostaną składki, które opłacają wszyscy kierowcy. Dlatego każdy ubezpieczony kierowca składa się na UFG, a pieniądze te zostają przekazane np. ofiarom wypadków drogowych, które spowodują kierowcy nie posiadający obowiązkowego ubezpieczenia OC.

UFG sprawdź OC pojazdu
Na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego można bezpłatnie sprawdzić, czy kierowca, który spowodował wypadek miał wykupioną obowiązkową polisę OC. UFG posiada rejestr wszystkich sprzedanych polis OC przez ubezpieczycieli, którzy mają obowiązek informować o tym tę instytucję. Jak sprawdzić, czy kierowca, który spowodował wypadek ma polisę?

Dzięki formularzowi, który znajduje się na stronie internetowej UFG wystarczy podać numer rejestracyjny lub numer VIN samochodu oraz datę zdarzenia, możemy ustalić, czy sprawca posiada aktualną umowę ubezpieczeniową. 

Mimo tego, wielu kierowców, z różnych powodów, nie opłaca polisy OC. Najczęstszymi przyczynami jest:

  • wygaśnięcie polisy po minięciu okresu, na który była wykupiona i brak nowej polisy
  • wygaśnięcie polisy po braku opłat
  • brak polisy dla niesprawnego lub nie używanego pojazdu
  • opóźnienie w zawarciu umowy OC
  • brak środków na ubezpieczenie

Sami kierowcy nie zawsze wiedzą, kiedy mają wykupić polisę. Wielu z nich robi to dopiero po otrzymaniu tablic rejestracyjnych i gdy zaczynają poruszać się zakupionym pojazdem po drogach.

Do października 2018 policja mogła wystawić mandat, jeżeli kierowca nie posiadał przy sobie pokwitowania za polisę. Obecnie jednak kierowcy nie muszą wozić ze sobą papierowego potwierdzenia. Najczęstszą przyczyną jest raczej zwykłe zapominalstwo i brak podstawowej wiedzy dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu.
 

Komentarze

    Dodaj komentarz jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych wyżej, moich danych osobowych przez...