Ubezpieczenie samochodu OC, AC i NNW - To musisz wiedzieć!

ubezpieczenie oc

Ubezpieczenie samochodu OC, AC i NNW - To musisz wiedzieć!

Autor: Gracjan Kubicki
Opublikowano: 2019-07-11 13:03:19
Kategorie:

ubezpieczenie oc,

ubezpieczenie nnw,

ubezpieczenie oc samochodu,

ubezpieczenia samochodowe,

ubezpieczenie samochodu

Temat ubezpieczenia samochodu przewija się w mediach na okrągło. Towarzystwa ubezpieczeniowe kuszą niskimi stawkami, bogatymi pakietami ubezpieczeń, pomocą drogową na terenie całego kraju i wieloma innymi profitami.

Mimo to koszt podstawowego ubezpieczenia OC samochodu nadal pozostaje wysoki i może wynosić nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Czy warto jednak decydować się na dodatkowe ubezpieczenie AC lub NNW? Jak właściwie działa ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i dlaczego jest obowiązkowe? Wyjaśniamy wszystkie kwestie związane z ubezpieczeniem auta.
 

Najpierw nieco statystyki

W połowie 2017 roku Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców udostępniła szczegółowe dane statystyczne pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Z raportu wynika, że po krajowych drogach porusza się ponad 28 milionów pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Ponad 22 miliony z tej puli stanowią samochody osobowe.

W samym 2018 roku doszło do ponad 31 tysięcy wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 2838 osób. Ciężko określić ilość kolizji, ponieważ nie każde zdarzenie tego typu musi zostać odnotowane w policyjnej kartotece. Dlaczego warto o tym wszystkim wspominać? Ponieważ wszystko związane jest z tematem ubezpieczenia.

Czym jest obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu?

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich pojazdów mechanicznych. Jest co prawda kilka wyjątków, ale o tym później. Czym konkretnie jest ubezpieczenie OC pojazdu?

Przede wszystkim po to aby chronić zarówno sprawcę zdarzenia oraz osoby w nim poszkodowane. Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie OC to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Tak więc osoba, która wyrządziła szkodę i posiada taki rodzaj ubezpieczenia, jest zwolniona chociażby z wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanych. Wypłatą środków zajmuje się Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym zostało wykupione ubezpieczenie.

Dlatego też po zdarzeniu drogowym, poszkodowani po wypłatę odszkodowania zwracają się do zakładu ubezpieczeniowego sprawcy. Warto nadmienić, że ubezpieczenie OC samochodu nie zwalnia kierowcy od odpowiedzialności karnej. Tak więc jeżeli doszło do wypadku, w którym poszkodowani ponieśli poważne obrażenia lub śmierć, to sprawca może zostać sądownie ukarany.

Co pokrywa ubezpieczenie NNW?

Polisa NNW czyli Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to nieobowiązkowy rodzaj ubezpieczenia, który dotyczy nie tylko branży motoryzacyjnej. Dzięki temu możliwe jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej NNW, która obejmuje wypadki w domu, w pracy, podczas podróży czy na zagranicznych wyjazdach.

Warunki takich polis ustalane są indywidualnie z konkretnym Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Im większy zakres ochrony ubezpieczeniowej, tym większa jest składka. Najczęściej ubezpieczyciele dysponują gotowymi już pakietami ubezpieczeń do wyboru. Najważniejsze są warunki ubezpieczenia, w których zapisana jest maksymalna kwota odszkodowania oraz zasady jego przyznawania.

Czy warto wykupić ubezpieczenie AC samochodu?

Polisa AC czyli Auto Casco nie jest obowiązkowa, podobnie jak polisa NNW. Zasada działania jest taka sama z tą różnicą, że dotyczy szkód na pojeździe. Tak więc przed zakupem polisy AC, możliwy jest wybór zakresu ubezpieczenia. Trzeba również wspomnieć, że polisa AC nie musi ograniczać się wyłącznie do szkód wyrządzonych na drodze. Dość powszechnym jest zakup polisy AC wyłącznie w razie kradzieży pojazdu lub pożaru.

Polisa AC jest bardzo przydatna, jeżeli często podróżujemy lub poruszamy się w większych miastach, gdzie wzrasta ryzyko stłuczki. Dzięki temu sprawca zdarzenia nie musi płacić za szkody, które wyrządził zarówno drugiej osobie jak i sobie. Poszkodowany skorzysta z polisy OC sprawcy, a on sam może naprawić uszkodzony przez siebie pojazd z własnej polisy AC. Niestety koszt typowej polisy Auto Casco jest często równie wysoki bądź nawet wyższy, niż w przypadku polisy OC.
 

Komentarze

    Dodaj komentarz jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych wyżej, moich danych osobowych przez...