Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu mieszkania ?

wypowiedzenie umowy najmu

Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu mieszkania ?

Autor: Gracjan Kubicki
Opublikowano: 2019-09-05 09:11:18
Kategorie:

wypowiedzenie umowy najmu,

wypowiedzenie

Umowa najmu to dokument, który zostaje sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Na jego podstawie osoba wynajmująca dany lokal, czyli właściciel nieruchomości przekazuje na określony czas prawo do użytkowania. Najemca jest wtedy
zobowiązany do zapłacenia wcześniej ustalonego czynszu. Dlatego bardzo ważne przed podpisaniem umowy jest dokładne omówienie szczegółów, ponieważ później mogą pojawić się problemy związane z wypowiedzeniem umowy najmu. Na co szczególnie należy zwrócić uwagę ?

W jaki sposób zawrzeć korzystną umowę ?

Każde wypowiedzenie umowy najmu powinno mieć miejsce na piśmie, bez względu na to, która ze stron podejmie taką decyzję. Umowa zostanie rozwiązana po okresie wypowiedzenia, (określonym w umowie lub w kodeksie cywilnym. Sposoby na wypowiedzenie umowy mogą zostać zawarte na podstawie:

 • porozumienia stron - najczęstszy i najprostszy sposób. Zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą z przeróżnych powodów, bez podawania przyczyny podjąć taką decyzję
 • zakończenie umowy - zostaje ona automatycznie wygaszona, ale dotyczy tylko umów zawartych na czas określony. Przed jej wygaśnięciem zazwyczaj obydwie strony podejmują decyzję o ewentualnej kontynuacji najmu
 • wypowiedzenie umowy - jest przewidziane, gdy umowa została podpisana na czas nieokreślony, lub gdy strony nie mogą dojść do porozumienia. W przypadku umowy na czas nieokreślony wynajmujący musi podać przyczynę.

Co wolno a czego nie może robić najemca ?

Wiele osób ma przekonanie, że jeśli jest właścicielem danej nieruchomości to może wypowiedzieć umowę w każdej chwili. To jednak tak nie działa - owszem można wypowiedzieć tą, która została zawarta na czas określony, jak i zawartą na czas nieokreślony. Jedyną różnicą jest tutaj fakt, że umowę na czas nieokreślony można wypowiedzieć zawsze, tą drugą natomiast tylko na warunkach, jakie zostały określone we wcześniej podpisanej umowie.

Takie wypowiedzenie może zostać zawarte w sytuacji, gdy:

 • wynajmujący używa lokal niezgodnie z umową - dopuszcza do szkód, niszczy urządzenia, użytkuje niezgodnie, zakłóca porządek domowy innych mieszkańców
 • zalega z czynszem i innymi opłatami za co najmniej trzy pełne okresy - wynajmujący musi dać wtedy najemcy dodatkowy miesięczny czas na spłacenie zaległości
 • wynajął lub oddał do bezpłatnego użytkowania lokal bez wiedzy właściciela
 • budynek, w którym znajduje się mieszkanie wymaga remontu lub rozbiórki.

W powyższych sytuacjach, zgodnie z ustawą osoba wynajmująca może wręczyć wypowiedzenie umowy najmu, nie będą wówczas obowiązywały żadne terminy wypowiedzenia. Z kolei najemca wypowiedzieć umowę może w sytuacji gdy:

 • lokal w momencie wydania miał ubytki, które uniemożliwiały korzystanie z niego, a wynajmujący ich nie usunął
 • wady lokalu zagrażają życiu lub zdrowiu najemcy i reszcie domowników

Umowy zawierane na czas określony są na rynku nieruchomości zawierane najczęściej. Chcąc wypowiedzieć taką umowę muszą zaistnieć sytuacje określone w umowie. Zapis, "strony mogą wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie bez podania przyczyny" jest niezgodny z prawem i nie powinno się go stosować.
 

Komentarze

  Dodaj komentarz jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych wyżej, moich danych osobowych przez...